Werkwijze

Nadat u met mij contact heeft gezocht bespreken we kort telefonisch het probleem en de mogelijke hulpvraag. We maken dan een afspraak voor kennismaking met u en uw kind. Dit gesprek is gratis en duurt 30 minuten.

Wanneer contact en de ruimte voor u en uw kind goed voelt maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek is met u als ouders alleen en duurt 1 uur.

Als we gezamenlijk vinden dat de hulp die ik kan bieden bij u past, gaan we afspraken inplannen. Een traject bestaat gemiddeld uit 10 kindersessies en twee oudergesprekken. Ook zullen we de verwachtingen en doelen bespreken en maken we verder afspraken. Belangrijk is te weten dat ik nooit garanties kan geven over de uitkomst van het resultaat. Wel over mijn inzet en de bewaking van het proces dat uw kind samen met u bij mij doormaakt.

De sessies vinden plaats in mijn praktijk en uw kind komt dan alleen in de praktijk spelen, knutselen of praten. Soms maken we ook wel, in overleg, een ouder- kind afspraak waarin u samen komt.

In het oudergesprek zal ik u informeren over mijn bevindingen tot dat moment. Ook zullen we hierin wat meer ingaan op de situatie in uw gezin en uw eigen ervaringen in uw jeugd. Hierna bespreken we de voortzetting van het traject en de invulling daarvan.*

Het kind staat altijd centraal tijdens het traject, maar u als ouder bent een belangrijk onderdeel van het proces. In sommige gevallen kan het meer helpend zijn om meer oudersessies te doen dan sessies met uw kind. Ook dit zullen we samen overleggen.

* Bij trajecten met jongeren vanaf 16 jaar zullen deze in de meeste gevallen aanwezig zijn bij het oudergesprek.

werkwijze
werkwijze

De aanwezigheid van mijn hond Zwabber is een belangrijk aspect van de sessies. Zij is een sociale gezelligheidshond die troost, steun en gezelligheid biedt.

Een opmerking uit de praktijk:

"Als Zwabber er is kan ik veel makkelijker vertellen over de dingen die ik moeilijk vind".

Ook nemen we haar mee uit wandelen als dit past binnen de sessie.